برنامه ریزی فضایی

 

          

 

 

 

 

به روز رساني مطالعات امكان سنجي منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد و تهيه طرح پيشنهادي اوليه راهبرد توسعه بندر خشك در منطقه ويژه اقتصادي جهان

آباد ، همدان

 مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی عملکرد و کاربری بهینه در پلاک ثبتی 5070/861 اصلی بخش 36 کرمان (شهرستان سیرجان)

بازار ماهی فروشان شهرستان کارون ، خوزستان

مطالعات امکان سنجی اراضی آقای دشتستانی و تهیه طرح تفکیک و آماده سازی برای 6 هکتار از اراضی ، خوزستان

امکان سنجی فنی -اقتصادی  اراضی 16 هکتاری کوت عبداله ، خوزستان

انجام خدمات مشاوره پروژه الگوسازی فعالیت های شغلی (ساماندهی مشاغل) ، تهران 

فاز اول مطالعات طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان ، اصفهان 

 تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان ، بندر عباس ، هرمزگان 

مطالعات امکان سنجی فنی واقتصادی عملکرد وکاربری  بهینه درپلاک ثبتی 90/172و90/175و90/190 ، تهران 

طرح مجموعه شهری اردبیل ، اردبیل 

  تهیه نقشه جامع شهرسازی وحریم شهر اراک ، اراک ، مرکزی 

 طرح جامع منطقه نمونه گردشگری توچال - شهرستانک ، البرز 

 تهیه گزارش زیست محیطی کارخانه نورد آهن ، نیشابور ، خراسان 

 تهيه طرح راهبردي وجامع منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد ، همدان

 مطالعه امكان سنجي محورهاي گردشگري طارم تهم - ماسوله زنجان - سلطانيه همدان - كتله خور - تخت سليمان ، زنجان 

 مطالعه امكان سنجي محورهاي گردشگري غار زرين نهاد - خرمنه سر -كتله خور 

 مطالعه امكان سنجي محورهاي گردشگري حاشيه رودخانه قزل اوزن ، زنجان 

 مطالعات راهبردي توسعه آبراه كارون ، اهواز ، خوزستان 

مطالعات منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی ، تهران

 مطالعات مناطق نمونه گردشگری تالاب هشیلان وسراب نوژیوران وروستای چرمله علیا ، کرمانشاه 

طرح كالبدي منطقه اي شمال شرق كشورمشتمل برمحدوده هاي سياسي -اداري استانهاي خراسان رضوي وخراسان شمالي وجنوبي ، خراسان 

طرح جامع منطقه ازاد انزلی ، گیلان

 پروزه انطباق فعالیتهای صنفی وصنعتی با اسناد توسعه شهر تهران ، تهران 

 طرح جامع توسعه گردشگري درياچه گهر ، گهر ، لرستان 

 طراحي وبرنامه مجموعه نمونه گردشگري شمال كشور(زيباكنار) ، زیباکنار ، گیلان 

 انجام مطالعات ومديريت احداث 100هتل وتاسيسات گردشگري منطقه 3كشور ، منطقه 3 گردشگری ، منطقه 3 کشور 

 مطالعات كالبدي .آسيب شناسي واحياي بناي قلعه رودخان ، گیلان

تهيه نقشه جامع شهرسازي حريم بيرجند ، بیرجند ، خراسان 

 طرح توسعه وعمران ناحيه يزد ، یزد 

 مطالعات راهبردي توسعه بندرآبادان ، آبادان ، خوزستان 

طرح جامع ناحيه بيرجند ، بیرجند ، خراسان

 مكانيابي شهر جديد ايوانكي ، ایوانکی ، تهران 

مطالعات راهبردي وتهيه طرح جامع كالبدي منطقه ویژه اقتصادی خوزستان 

 مطالعات جمعیت مجموعه شهری تبریز ، تبریز ، آذربایجان شرقی

 مطالعات حمل و نقل مجموعه شهری تبریز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

 مطالعات استانداردهاي حفاظت شهرها دربرابرحوادث غيرمترقبه ، تهران 

  محورتاريخي فرهنگي تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی

 بررسي امكانات سرمايه گذاري درزمين تلگرک ، ارومیه ، آذربایجان غربی

 مكانيابي اراضي جهت توسعه شهر محلات ، محلات ، مرکزی 

 مكانيابي اراضي جهت توسعه شهر خمين ، خمین  ، مرکزی 

 مكانيابي اراضي جهت توسعه شهردليجان  ، دلیجان ، مرکزی

 طرح منطقه اي كردستان ، کردستان ، آذربایجان غربی 

 

 

 

 

 

 تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق 
ساحلی استان هرمزگان