سعید معنوی

 

سعید معنوی در سال 1355 در شهر اردبیل به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه تبریز در سال 1375 در رشته برنامه ریزی شهری شروع و در سال 1378 به پایان رسانید. وی از سال 1379 فعالیت کاری خود را در انجمن مهندسین فضای سبز ایران و نشریه پیام سبز آغاز نمود و از سال 1381 با همکاری در طرح جامع شهر یاسوج و گام اول بررسی مسایل مناطق شهر تهران (منطقه 9) فعالیت خود را در بین مهندسین مشاور در مشاور آمود آغاز نمود. همزمان فعالیت در نشریه پیام سبز و سیمای محیط و همكاري در تدوين قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا با استانداری اردبیل از جمله تحقیقات پژوهشی وی به شمار می آید. حاصل فعالیت تحقیقاتی وی در نشریات اعلامی و شرکت های مهندسین مشاور از جمله ره شهر، تخت پولاد، فن و هنر، تهران پادیر و ... و ده ها موضوع کارشناسی و مدیریت پروژه است.

همکاری وی با شرکت مهندسین مشاور عرصه به سال 1383 و در طرح تفصیلی مناطق 2 و 8 تبریز باز می گردد. وی در سه دوره اخیر عضو هیئت مدیره بوده و هم اکنون علاوه بر نایب رئیسی هیئت مدیره مهندسین مشاور عرصه، مدیریت توسعه بازار را بر عهده دارد.

گذراندن دوره های آموزشی مدیریت پروژه، ممیزی ایزو و ... از جمله فعالیت های وی به شمار می آید.

تخصص اصلی وی در زمینه برنامه ریزی شهری و مدیریت طرح است.  وی در 17 سال گذشته در طرح های جامع و تفصیلی شهر یاسوج، گام اول بررسی مسایل توسعه مناطق 9و4 تهران، آماده سازی اراضی شهرک شهدای مهدیشهر، آماده سازی اراضی خاوران تبریز، طرح جامع گردشگری دریاچه گهر، طرح جامع گردشگری صلصال لیسار، پهنه بندی زلزله شهر تبریز و ... حضور داشته است. از دیگر فعالیت های وی می توان به مدیریت پروژه های طرح تفصیلی مناطق 2و8 تبریز، طراحی شهری محور ورودی مشگین شهر، برنامه ریزی و طراحی شهری پادگان 21 حمزه تبریز، ساماندهی محله شمس آباد تبریز، مدیریت طرح مناطق 19و2 تهران و ... اشاره کرد.