مهدی حقیقی

 

 

مهدی حقیقی فشی در سال 1351 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه علم و صنعت در سال 1370 در رشته عمران شروع و در سال 1375 به پایان رسانید. وی از سال 1375 فعالیت کاری خود را در شرکت مهندسی صنایع نفت (OIEC) به مدت دو سال در پتروشیمی بندر امام آغاز نمود. از سال 1377 تا 1382 در مهندسین مشاور عرصه فعالیت خود را ادامه و در سال 1382 تا 1384 در بندر عسلویه در شرکت (EIED) به عنوان مدیر مهندسی سایت در فازهای 9 و 10، همچنین حدفاصل سال 1384 تاکنون در مهندسین مشارور عرصه فعالیت خود را ادامه داده است. در 25 سال فعالیت حرفه ای مسئولیت هایی از جمله مدیریت پروژه، عضو هیئت مدیره، ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل را در کارنامه سوابق خود دارد.