طرح هاي توسعه منطقه اي

طرح راهبردی و جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد همدان
• کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، وسعت طرح: 1030 هکتار، آغاز طرح : اردیبهشت ماه سال 1388

طرح توسعه منطقه ای آبراهه کارون و پهنه های مرتبط با آن
• کارفرما : سازمان بنادر و کشتیرانی، آغاز طرح : آبان ماه سال 1387

طرح منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
• کارفرما: اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی، وسعت طرح: 2500 هکتار، آغاز طرح : مرداد ماه سال 1387

طرح کالبدی منطقه شمال شرق کشور (خراسان رضوی و شمالی و جنوبی)
• کارفرما : معاونت امور شهرسازی و معماری وزارت مسکن وشهرسازی، آغاز طرح : تیرسال 1386

طرح راهبردی و طرح جامع منطقه آزاد انزلی
• کارفرما : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، آغاز طرح : خرداد ماه سال 1386

مطالعات راهبردی توسعه بندر آبادان
• کارفرما : سازمان بنادر و کشتیرانی، آغاز طرح : بهمن ماه سال 1381

طرح توسعه و عمران ناحیه یزد
• کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد، جمعیت طرح : 708.934 نفر، وسعت طرح : 58916 هکتار، آغاز طرح : تیر ماه‌ سال 1381

طرح توسعه و عمران ناحیه تربت جام – تایباد - خواف
• کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان،جمعیت 430186 نفر، وسعت طرح: 8/22787 کیلومترمربع، آغاز طرح: اسفند ماه سال 1380

طرح توسعه و عمران ناحیه بیرجند (شهرستانهای بیرجند – قائن – نهبندان)
• کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان، جمعیت 276813 نفر، وسعت طرح: 83143‌کیلومترمربع، آغاز طرح: اسفند ماه سال 1379

منطقه ویژه اقتصادی خوزستان
• کارفرما : شرکت توسعه فراگیر عمران استان خوزستان، وسعت طرح 2000 هکتار، آغاز طرح: آبان ماه سال 1376

طرح مجموعه شهری تبریز و توسعه و عمران شهرستان‌های تبریز، بستان‌آباد، شبستر
• کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، جمعیت طرح: 2.200.000 نفر، وسعت طرح: 800 کیلومترمربع، آغاز طرح: اسفند ماه سال 1371