مرمت و احیاء

• طرح جامع ساماندهی و احیاء شهر تاریخی تون فردوس
کارفرما : سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی، آغاز طرح : اسفندماه سال1387

• طرح احیاء و ساماندهی بازار کرمانشاه
کارفرما : دفتر بهسازی و نوسازی بافتهای شهری سازمان ملی زمین و مسکن، وسعت طرح: 2/13 هکتار، آغاز طرح: اردیبهشت ماه سال 1376

• طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر اراک
کارفرما : دفتر بهسازی و نوسازی بافتهای شهری سازمان ملی زمین و مسکن، جمعیت طرح‌: 12000 نفر، وسعت طرح: 116 هکتار، آغاز طرح: مهر ماه سال 1374

• طرح احیاء و ساماندهی بازار اراک
کارفرما : دفتر بهسازی و نوسازی بافتهای شهری سازمان ملی زمین و مسکن، وسعت طرح 8 هکتار، تهیه طرح مرمت و نوسازی بازار: سال 1374

• بهسازی بافت کهن ماکو
کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی، وسعت طرح 8 هکتار، آغاز طرح: بهمن ماه سال 1372