ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده وسکونت گاه های غیر رسمی

 

 تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر تهران و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آن ها با تاکید بر بهسازی شهری (با دیدگاه شهرنگر) ، تهران 

 طرح ساماندهی آرامستان ها و طراحی سایر پروژه های ابنیه و سیویل سطح منطقه 20شهرداری تهران ، تهران 

 مطالعات امکان سنجی اراضی آقای دشتستانی و تهیه طرح تفکیک و آماده سازی برای 6 هکتار از اراضی ، اهواز ، خوزستان

 امکان سنجی فنی -اقتصادی  اراضی 16 هکتاری کوت عبداله ، اهواز ، خوزستان 

 امکان سنجی توسعه سایت نمایشگاه های خودرو در کوی مهدیس اهواز ، اهواز ، خوزستان 

 مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح کاربری های جایگزین در اراضی 20 هکتاری کارخانه شرکت راکتورسازی در اهواز ، اهواز ، خوزستان 

مطالعات امکان سنجی و تهیه کاربریهای جایگزین در اراضی 10هکتاری آقای بختیاری ، اهواز ، خوزستان 

 امکان سنجی فنی و اقتصادی وئ اجتماعی و طراحی و جزئیات اراضی جنوبی کمربندی جنوبی اراک(دره گردو) ، اراک ، مرکزی 

 امکان سنجی فنی و اقتصادی پلاک ثبتی 42/5943 ، تهران 

 امکان سنجی فنی و اقتصادی پلاک ثبتی 41/42 ، تهران

 مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح کاربری های جایگزین در اراضی 30هکتاری پلاک ثبتی 2724/69 ، اهواز ، خوزستان 

 خدمات مشاوره و مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی عملکرد بهینه در پلاک های ثبتی بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح اهواز(شهید آغاسی زاده) ، اهواز ، خوزستان 

 برنامه و طرح جامع توسعه ورزشگاه شهید دستگردی پاس اکباتان(بانک قوامین) ، تهران 

 امکان سنجی کاربری های جایگزین در محدوده 20هکتاری فارسیت اهواز ، اهواز ، خوزستان

 مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح ساماندهی و بهسازی بافت مسئله دار کوی رمضان (طرح تفصیلی ویژه) ، اهواز ، خوزستان 

 مطالعه امکان سنجی و تهیه طرح کاربری های جایگزین در محدوده 153 هکتاری اهواز ، اهواز ، خوزستان 

 مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی بهینه در پلاک ثبتی 8/353-354 بخش 9 تبریز-آقای نشاسته چی ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

 مطالعات امکان سنجی وتیه طرح کابری های جایگزین کوره پز خانه های آجر وگچ قم ،قم ، تهران 

 امکان سنجی فنی واقتصادی وتهیه طرح معماری مرحله اول ودوم در پلاک ثبتی 93/667 ، تهران 

 انجام خدمات نقشه برداری زمین موزه منطقه ای کویریزد ، یزد 

 مطالعات ساماندهی ونوسازی محله شمس آباد ، شمس آباد ، آذربایجان شرقی 

 طرح مرمت واحياء كاروانسراي تاريخي صدرآباد ، سمنان 

 مرمت وساماندهي واحياء شهر تاريخي تون فردوس ، خراسان جنوبی ، خراسان 

 امكان سنجي فني واقتصادي عملكرد وكاربري بهينه در پلاك  ثبتي 162-90/157 ، تهران 

 مطالعات امکان سنجی فنی واقتصادی عملکرد وکاربری بهینه درپلاک ثبتی 46.25 ، تهران 

 مطالعات امکان سنجی فنی واقتصادی عملکرد وکاربری بهینه درپلاک ثبتی 7182/3604 ، تهران 5/12/5

 مطالعات امکان سنجی فنی واقتصادی عملکرد وکاربری بهینه درپلاک ثبتی 88/6080 ، تهران

 مطالعات امکان سنجی فنی واقتصادی کاربری های بهینه دراراضی 14.3 هکتاری تلو ، تهران

 مطالعه وطراحي مجموعه فرهنگي وورزشي رفاهي شركت راه آهن ،اکباتان ، تهران 

 مطالعات وتهيه الگوي توسعه وطرح تفصيلي وخدمات مشاوره فني منطقه 4 تهران ، تهران 

 امكانسنجي كاربري بهينه مجتمع انبارهاي خضرآباد يزد ، یزد 

 ساماندهي بازار كرمانشاه ، کرمانشاه 

 بهسازي بافت مسئله دار تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی  

 بازسازي بافت قديمي اراک ، اراک ، مرکزی 

 بازسازي بافت  مسئله داركرمانشاه ، کرمانشاه 

 بهسازي بافت كهن ماكو  ، ماکو ، آذربایجان غربی