هما سوداگر ستار نژاد

 

 

نام و نام خانوادگی : هما سوداگر ستارنژاد (عضو هیات مدیره )
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری
نام دانشگاه : شهید بهشتی ( ملی )
تاریخ دریافت مدرک: 1358

عضویت در مجامع و سازمان‌ها :
1-عضو شورای گروه شهرسازی و دبیر شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران
2- عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور ایران
3- عضو سازمان نظام مهندسی تهران
4- عضو انجمن مدیران فنی و اجرایی
5- عضو انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
6- عضو انجمن سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه APQO
7- عضو انجمن سازمان کیفیت آمریکا ASQ
8- عضو کانون فارغ التحصیلان معماران دانشگاه ملی
9- انجمن مدیریت پروژه ایران

سوابق کاری :

                1360 تا کنون مهندسین مشاور عرصه
طرح راهبردی و جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد همدان

- مطالعات راهبردی توسعه آبراه کارون- مدیر پروژه
- طرح جامع و راهبردی منطقه آزاد انزلی - مشاور عالی کالبدی
- امکانسنجی و طراحی شهری در اراضی پادگان آموزشی پاسداران - مدیر پروژه
- مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه خواجه نصیر مترو اصفهان - مدیر پروژه
- مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه شهید بهشتی مترو اصفهان - مدیر پروژه
- ادامه خط 3 مترو شمال شرق تهران - مدیر پروژه
- تهیه طرح جامع و طراحی مراحل اول و دوم ساختمان‌های مسکونی و محوطه شهرک شهید بهشتی - مدیر پروژه
- تهیه الگوی توسعه منطقه 4 تهران - مدیر پروژه
- مجتمع فرهنگی – ورزشی گلشن تهران - مدیر پروژه
- طراحی مجتمع مسکونی 4000 واحدی آبشار - مدیر پروژه
- طرح توسعه بندر آبادان - مدیر پروژه
- طرح توسعه شهری منطقه 4 تهران - مدیر پروژه
- خوابگاه‌های سایت رفاهی خدماتی نفت و گاز پارس در عسلویه - مدیر پروژه
- طرح‌های معماری مجتمع مسکونی بزرگ آبشار اصفهان- مدیر پروژه
- ساختمان‌های غیر صنعتی پتروشیمی جم در عسلویه - مدیر پروژه
- طرح مکانیابی شهر جدید ایوانکی - مدیر پروژه
- سایت اداری و خدماتی سایت ساحلی پالایشگاه پارس جنوبی- مدیر پروژه
- طرح باشگاه ورزشی و خوابگاه سایت رفاهی پالایشگاه پارس جنوبی با شرکت مهندسی و توسعه نفت - مدیر پروژه
- تدوین ضوابط و مقررات ایمنی شهرها در برابر حریق - مدیر پروژه
- طرح میادین حکیم نظامی، راه‌آهن و فرودگاه شهر تبریز - مدیر پروژه
- طرح جامع میادین شهر تبریز - مدیر پروژه
- طرح تئاتر و اپرای شهر تبریز با 200000 متر مربع زیربنا - مدیر پروژه
- طرح آماده سازی 350 هکتار آبادان - مدیر پروژه
- مرکز تجاری پارک دبستان محور یادمان مقاومت شهر آبادان - طراح
- نمایشگاه بین المللی شهر اهواز - مدیر پروژه و مسئول تهیه طرح
- ساختمان فرمانداری شهر آبادان - مدیر پروژه
- طراحی دانشکده علوم پزشکی و مهمانسرای استادان شهر اراک - مسئول تهیه طرح
- طرح آماده سازی 150 هکتار از طرح آماده سازی 400 هکتاری ارومیه - مسئول تهیه طرح
- طرح آماده سازی زمین گردو شهر اراک - مسئول تهیه طرح کالبدی
- طرح جامع شهر ارومیه - مسئول تهیه طرح کالبدی
- طرح جامع شهر اراک  - مسئول تهیه طرح تفصیلی
- طرح تفصیلی آبادان - مسئول تهیه طرح تفصیلی
- طرح جامع آبادان - کارشناس شهرسازی

 

                    1358  الی 1360  شرکت ساختمانی پازگینه

- طرح‌های معماری ساختمان‌های مسکونی - مدیر پروژه
- ساختمان‌های مسکونی تجاری و اداری - مدیر پروژه
- طرح جامع اراضی کارخانه فیبر بابلسر - طراح معماری

 

سخنرانی:
1- عنوان سخنرانی : ایمنی شهرها در برابر حریق – اولین همایش مهندسی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی
2- عنوان سخنرانی : گرمسار چهارراه توسعه – سمینار گرمسار توسعه ( برگزار کننده : استانداری استان مرکزی )
3- عنوان سخنرانی : منطقه 4 شهرداری تهران ( چالشها و فرصتها )– سمینار بررسی مسایل مناطق شرق تهران
4- عنوان سخنرانی : فرایند تهیه طرح راهبردی و جامع منطقه آزاد انزلی – سمینار منطقه آزاد انزلی

مقالات:
1- عنوان مقاله: نقش و تأثیر طرح های کاربری اراضی در بهبود ایمنی شهرها – نشریه فرهنگ ایمنی
2- عنوان مقاله: ضرورت تهیه همزمان طرح جامع ایمنی شهرها با طرح جامع – نشریه فرهنگ ایمنی
3- عنوان مقاله: ایمنی، امکانات و چالشها – نشریه فرهنگ ایمنی
4- عنوان مقاله: جمعبندی اجمالی طرح راهبردی 21 منطقه شهر تهران – نشریه بن ( نشریه تخصصی انجمن صنفی مشاوران شهرساز و معمار)

مصاحبه:
1- تحولات شهرسازی کشور در سالهای اخیر – مصاحبه با روزنامه اقتصادی آسیا – تیر ماه 1384
2- فعالیت و نقش شهرساز در تحولات جامعه – مصاحبه با نشریه جامعه مهندسان مشاور ایران - 1385
3- ضرورت تدوین طرح جامع ایمنی شهرها- مصاحبه رادیویی با رادیو تهران – سال 1382
4- طرح توسعه منطقه 4 شهر تهران – مصاحبه تلویزیونی شبکه 5 – سال 1384

تحقیقات :
1. نمایشگاه های بین المللی اوزاکا – هانوفر
2. هنرهای نمایشی و فضاهای وابسته
3. موزه ملی و فضاهای آن ( موزه کره )
4. ترجمه مقالات و فصل هایی از NFPA
5. صرفه جویی در انرژی
6. نقش و جایگاه و نحوه ساماندهی میادین شهر
7. استاندارد های کشورهای مختلف و سازمان های آتش نشانی برای تدون استاندارد ها
8. سرمایه گذاری مسکن

دوره های آموزشی:
1- دوره مدیریت مالی از دید مدیریت مشاور
2- مدیریت مشارکتی و مدیریت بحران ( اتاق بازرگانی تهران )
3- صرفه جویی انرژی در ساختمان ( مرکز تحقیقات ساختان و مسکن )
4- مطالعات تفصیلی و مدیریت بحران ناشی از رویداد زلزله
5- سمینار کارگاه CONBUILT و تشویق سرمایه گذاری
6- کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های طرح و ساخت و ظرفیت سازی (  گروه آموزش سازمان FIDIC )
7- سمینار های آموزشی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی ( چند دوره سالانه )
8- سمینار تخصصی راه و توسعه ( وزارت راه و سازمان ملل )
9- همایش شهر های جدید - 1384
10- سمینار آموزش زنجیره تولید و شش سیگما
11- سمینار مدیریت و رهبری – فوریه 2007
12- کمپ آموزشی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه در نپال – سپتامبر 2007
13- سمینار رهبری یکپارچه - 1386
14- بافت های فرسوده – سازمان بهسازی بافت وزارت مسکن – تابستان 1387
15- سمینار افزایش بهره وری با استفاده از تکنیک - بهار 2008
16- سمینار مدیریت منابع انسانی – تابستان 1387