طرح های تحقیقاتی مستقل

 

 

کتاب طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان

گزیده راهبردهای ساختار سازمانی، مدیریت و رهبری

تدوین ضوابط و مقررات و استاندارد ایمنی شهرها در برابر حریق
تدوین ضوابط و مقررات و استانداردهای ساختمان آتش نشانی های کشور

 

تاریخ اجتماعی شهر در ایران پیش از اسلام

جلد اول : از ابتدا تا دوره ساسانیان، در حال پژوهش
جلد دوم : دوره ساسانیان


ترجمه مقالات زیر با هدف نقدی عمیق از گذشته و نگاهی منطقی به آینده در پی احیای مجدد  سنت :

آثاری از تری فارل TERRY FARREL
 تجدید حیات معماری کلاسیک
طرح جامع و مرکزجدید گردهمایی ونمایشگاه واقع درجاده لتیان Lothian، ادینبورگ (1992-1989)
 باروی شهر لندن
 هسته کهن شهر لندن – محور تجاری The City
 هسته کهن، کهن لندن (Cheapside)
منشن هاوس Mansion House و پولتری Poultry
لندن سرسبز، پارک‌ها، میدان‌ها و باغ‌ها

 

ابعاد اقتصاد کلان توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه (گذشته، حال و آینده)
ترجمه متن سخنرانی پروفسور جفری ویلیامسون استاد دانشگاه هاروارد در کنفرانس توسعه و بازسازی بانک جهانی سال 1991 به مقایسه شهرها در    

کشورها توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته عوامل مؤثر در مهاجرت را از دیدگاه اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده است.

الگوئی تازه برای توسعه شهری
ترجمه مقاله متن سخنرانی دکتر مابوگنج در کنفرانس توسعه و بازسازی بانک جهانی سال 1991 که ارائه الگویی برای اداره بهتر شهر بر پایه سنتها و نهادهای دیرپای اجتماعی است.

کارآیی شهری، قابلیت تولیدی و توسعه اقتصادی
ترجمه متن سخنرانی پروفسورMILLS رئیس دانشکده بازرگانی ومدیریت دانشگاه‌NORTH WEST آمریکا در کنفرانس توسعه و بازسازی بانک جهانی سال 1991 و نقددکتر ROSSELL در زمینه اداره شهرها در کشورهای مختلف .

هیروشیما – بازسازی و شهرسازی
ترجمه و تلخیص مقاله شهرداری هیروشیما در زمینه تجربیات بازسازی پس از جنگ

نمایشگاه‌های جهانی
ترجمه  مراکز نمایشگاهی و نمایشگاه جهانی اوزاکا 

مقدمه‌ای بر مجموعه یادمان‌های جنگ تحمیلی در آبادان
ارائه گره‌گاه‌های ویژه شهر جهت حفظ حماسه‌های مقاومت شهر که.

«پیتر آیزنمان» رودروی «لئون کریر»
ترجمه مقاله مناظره بین دو معمار

ژاپن در قرن 21 – سیمای آتی زندگی و سرزمین ملی
ترجمه مقاله از مجله ژاپن آرشیتکت

 

مسکن

مقاله مقدمه‌ای بر مسأله مسکن و ادامه مقالات متعدد در زمینه مسائل و مشکلات تأمین مسکن در قرن حاضر.

بازسازی مناطق جنگزده کشور
تحقیقات در زمینه تشکیلات بازسازی، ضروریات بازسازی و نقش طرحهای توسعه شهری و شیوه مشارکت مردم در امر بازسازی و ارائه به مرکز ذیصلاح.

راهبرد های نوین مداخله در بافت های فرسوده و تاریخی
مقاله آسیب شناسی فعالیت های صنعتی در مناطق آزاد ایران
مقاله تجارب جهانی توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی
راه کارهای کاهش هزینه های معاملاتی در منطقه آزاد انزلی

 

 

 

 

 

کتاب طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان

گزیده راهبردهای ساختار سازمانی، مدیریت و رهبری

تدوین ضوابط و مقررات و استاندارد ایمنی شهرها در برابر حریق
تدوین ضوابط و مقررات و استانداردهای ساختمان آتش نشانی های کشور

 

تاریخ اجتماعی شهر در ایران پیش از اسلام

جلد اول : از ابتدا تا دوره ساسانیان، در حال پژوهش
جلد دوم : دوره ساسانیان


ترجمه مقالات زیر با هدف نقدی عمیق از گذشته و نگاهی منطقی به آینده در پی احیای مجدد  سنت :

آثاری از تری فارل TERRY FARREL
 تجدید حیات معماری کلاسیک
طرح جامع و مرکزجدید گردهمایی ونمایشگاه واقع درجاده لتیان Lothian، ادینبورگ (1992-1989)
 باروی شهر لندن
 هسته کهن شهر لندن – محور تجاری The City
 هسته کهن، کهن لندن (Cheapside)
منشن هاوس Mansion House و پولتری Poultry
لندن سرسبز، پارک‌ها، میدان‌ها و باغ‌ها

 

ابعاد اقتصاد کلان توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه (گذشته، حال و آینده)
ترجمه متن سخنرانی پروفسور جفری ویلیامسون استاد دانشگاه هاروارد در کنفرانس توسعه و بازسازی بانک جهانی سال 1991 به مقایسه شهرها در    

کشورها توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته عوامل مؤثر در مهاجرت را از دیدگاه اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده است.

الگوئی تازه برای توسعه شهری
ترجمه مقاله متن سخنرانی دکتر مابوگنج در کنفرانس توسعه و بازسازی بانک جهانی سال 1991 که ارائه الگویی برای اداره بهتر شهر بر پایه سنتها و نهادهای دیرپای اجتماعی است.

کارآیی شهری، قابلیت تولیدی و توسعه اقتصادی
ترجمه متن سخنرانی پروفسورMILLS رئیس دانشکده بازرگانی ومدیریت دانشگاه‌NORTH WEST آمریکا در کنفرانس توسعه و بازسازی بانک جهانی سال 1991 و نقددکتر ROSSELL در زمینه اداره شهرها در کشورهای مختلف .

هیروشیما – بازسازی و شهرسازی
ترجمه و تلخیص مقاله شهرداری هیروشیما در زمینه تجربیات بازسازی پس از جنگ

نمایشگاه‌های جهانی
ترجمه  مراکز نمایشگاهی و نمایشگاه جهانی اوزاکا 

مقدمه‌ای بر مجموعه یادمان‌های جنگ تحمیلی در آبادان
ارائه گره‌گاه‌های ویژه شهر جهت حفظ حماسه‌های مقاومت شهر که.

«پیتر آیزنمان» رودروی «لئون کریر»
ترجمه مقاله مناظره بین دو معمار

ژاپن در قرن 21 – سیمای آتی زندگی و سرزمین ملی
ترجمه مقاله از مجله ژاپن آرشیتکت

 

مسکن

مقاله مقدمه‌ای بر مسأله مسکن و ادامه مقالات متعدد در زمینه مسائل و مشکلات تأمین مسکن در قرن حاضر.

بازسازی مناطق جنگزده کشور
تحقیقات در زمینه تشکیلات بازسازی، ضروریات بازسازی و نقش طرحهای توسعه شهری و شیوه مشارکت مردم در امر بازسازی و ارائه به مرکز ذیصلاح.

راهبرد های نوین مداخله در بافت های فرسوده و تاریخی
مقاله آسیب شناسی فعالیت های صنعتی در مناطق آزاد ایران
مقاله تجارب جهانی توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی
راه کارهای کاهش هزینه های معاملاتی در منطقه آزاد انزلی